کالاها با برچسب 'استخوان درد'

تعداد نظرات 0
1092

پوکی استخوان (سلامت استخوان) | Forever osteoporosis

پوکی استخوان نوعی بیماری مفاصل و استخوان هاست که با کاهش تراکم مواد معدنی در توده استخوانی یا ساختار استخوان همراه است. این بیماری می تواند منجر به کاهش قدرت استخوان شده و در نهایت میزان شکنندگی استخوان ها را افزایش می دهد.