کالاها با برچسب 'تالاسمی'

1011

کم خونی (آنمی) | Forever Anemia

کم خونی یا آنمی هنگامی اتفاق می افتد که گلبول های قرمز سالم خون برای حمل اکسیژن به اندام های بدن شما کافی نباشد.